Navigation Menu+
OD NARODNOG DO KRUŠEVAČKOG POZORIŠTA
Read more

  Od ukidanja Narodnog do osnivanja Kruševačkog pozorišta prošlo je deset godina. To vreme predstavlja napor da se održi pozorišni život i stvori atmosfera za ponovno osnivanje profesionalne pozorišne kuće. Na tom poslu najpre je radio KUD „Abrašević”, pa Kulturno-propagandni centar Sreza Kruševac a najviše Centar za kulturu Radničkog univerziteta. U godini posle ukidanja Narodnog pozorišta amateri KUD „Abrašević” povećali su pozorišnu aktivnost i...

Read more
KRUŠEVAČKO POZORIŠTE 1969-1996.
Read more

  Sa usponom grada šezdesetih i početkom sedamdesetih godina ponovo kreće profesionalno pozorište u Kruševcu. Odlukom Saveta Radničkog univerziteta od 23. decembra 1968. i uz saglasnost Skupštine opštine Kruševac od 26. decembra 1968. godine izdvaja se i osamostaljuje Kruševačko pozorište iz sastava Radničkog univerziteta. Insistiranje na kruševačko u imenu neka je vrsta sinonima za narodno, a u isto vreme implikuje ideju okupljanja glumaca-Kruševljana, reditelja,...

Read more
PRVIH TRINAEST POZORIŠNIH SEZONA – LETOPIS 1946-1959.
Read more

Okružno narodno pozorište u Kruševcu osnovano je Odlukom Ministarstva prosvete Narodne Republike Srbije br. 1701 od 29. marta 1946. godine. Uprava Pozorišta izabrana je 30. marta 1946. godine u sledećem sastavu: za upravnika i reditelja Borisav Mihailović, profesor Gimnazije u Kruševcu, za članove – Dobri Dimitrijević, prosvetni referent Gradskog narodnog odbora, Ivan Lukomski, profesor, Jovan Erić Gaja, nastavnik crtanja, i Dragiša Dimitrijević, službenik fabrike...

Read more
RTK video: Čkalja u “Taliji pod Bagdalom”
Read more

U ovom video snimku prvi deo je posvećen palim borcima za oslobođenje Kruševca u Drugom svetskom ratu. Zatim sledi prikaz o Spomen parku „Slobodište” i obeležavanje 6 vekova Kruševca snimkom otkrivanja spomenika knezu Lazaru Hrebeljanoviću u Arheološkom parku, na mestu gde se nalazila Sokolana i slet koji se održava svake godine godine na Vidovdan od Spomenika kosovskim junacima do Slobodišta. Pripovedač: Miodrag Petrović Čkalja...

Read more