Navigation Menu+
U vremenu starog Pasjaka
Read more

Selo. Sinonim za raspuste, igranje na livadama, kupanje na reci, domaću hranu, prve susrete sa raznim vrstama životinja i čistim vazduhom. Kada bi vas neko pitao, kako bi ste mu opisali vaše selo? Koliko uopšte poznajete vaš seoski kraj? I da li znate po čemu je vaš kraj poseban? Jednom prilikom sam negde pročitala da se selo, iz kog je rodom moja mama, zove...

Read more
Kruševac i okolina u praistorijsko i antičko doba
Read more

Prve podatke o nalazima i nalazištima praistorijskog doba iz kruševačkog kraja srećemo dosta rano, krajem prošlog i početkom ovog stoleća. Te informacije se, zapravo, vezuju za slučajne nalaze, predmete koji su izorani, prikupljeni posle zemljanih radova, tako da često nedostaje uža lokacija ili precizniji podaci o uslovima nalaza. Ovakvi podaci se sreću i kasnije, između dva rata, da bi smo prve precizne podatke dobili...

Read more