Navigation Menu+
Milorad Sijić: “Značajni ljudi Kruševca 1833 – 1944”
Read more

Autor knjige Milorad Sijić i internet portal “Slike Kruševca” vam poklanjaju knjigu “Značajni ljudi Kruševca 1833-1944” u elektronskom formatu. Knjigu možete listati ili je preuzeti u pdf formatu. Autor Milorad Sijić je želeo da  i na ovaj način izadje među čitaoce i na taj način približi knjigu kojom je otrgao od zaborava najznačajnije kruševačke domaćine od oslobođenja Kruševca 1833. do ukidanja privatnih radnji. Linkovi za listanje...

Read more
Odbrana Spomenika kosovskim junacima 1915. godine
Read more

POČETKOM novembra 1915. godine, dolaskom okupatorske vojske, u Kruševcu je zarobljeno oko hiljadu srpskih ranjenih vojnika i oficira. Zajedno sa njima zarobljene su i pripadnice britanske medicinske misije, koje su pre toga odbile da napuste svoje pacijente i da se povuku sa Srpskom vojskom. Bio je sa njima i predsednik Srpskog Crvenog krsta, dr Marko Leko koji je pokušavao austrougarskog načelnika Sibera da odgovori...

Read more
Miroslavljevo Jevanđelje u Kruševcu tokom Prvog svetskog rata
Read more

ZNAMENITO Miroslavljevo jevanđelje, najvažniji i najlepši spomenik srpske pismenosti s kraja 12. veka, doživelo je vremenom neobično putovanje i niz obrta. Stolećima je čuvano u Hilandaru. Zatim se pouzdano zna da su hilandarski monasi Miroslavljevo jevanđelje, zajedno sa Osnivačkom poveljom, darovali 1896. godine, kralju Aleksandru Obrenoviću prilikom njegove posete Hilandaru. Aleksandar Obrenović je znao da je poklon hilandarskih kaluđera od velike vrednosti, zato ga je čuvao u...

Read more
Miteser o kruševačkom kraju
Read more

Putopisac Josip Pavle Miteser, rođen je 1757. godine u Zemunu, a 1784. godine posetio je kruševački kraj gde je imao zadatak da kao potporučnik austrijske vojske obiće teren radi uhođenja Turaka. Evo šta je on tada zapisao o našem kraju: Nekadašnji glavni grad Kruševac (Iliraca) bio je prestonica slavnog Cara Lazara, koji se u borbi sa Carom Muratom II proslavio za dobro naroda i...

Read more
FELIKS KANIC O KRUŠEVCU
Read more

Prema istoričaru i putopiscu, austrijskom Jevrejinu Feliksu Kanicu Kruševac je 1905. godine imao tri osnovne škole sa 22 učitelja. U Kruševcu je bila stacionirana jedna brigada sa brdskom artiljerijom i eskadronom konjice koji je imao 30 oficira, 26 podoficira. Trgovački stalež ima 230 predstavnika, među njima 2 bankara i špeditera; ratarstvom i baštovanstvom bavi se još svega 56 lica, abadžija i krojača ima 132,...

Read more
Kruševac i okolina u praistorijsko i antičko doba
Read more

Prve podatke o nalazima i nalazištima praistorijskog doba iz kruševačkog kraja srećemo dosta rano, krajem prošlog i početkom ovog stoleća. Te informacije se, zapravo, vezuju za slučajne nalaze, predmete koji su izorani, prikupljeni posle zemljanih radova, tako da često nedostaje uža lokacija ili precizniji podaci o uslovima nalaza. Ovakvi podaci se sreću i kasnije, između dva rata, da bi smo prve precizne podatke dobili...

Read more