Navigation Menu+
Kazneni zavod podignut 1935. godine
Read more

U Kruševcu su postojali sreski zatvor u Čolak Antinoj ulici i okružni sudski zatvor iza lepe zgrade suda okružen malim parkom pored gradske pijace, ograđen zidom, tarabama i bodljikavom žicom. Zgrada planirana da bude kazneni zavod za robijaše osuđene na vremenske kazne do pet godina nalazila se na oko dva kilometara od grada, između Bagdalske kose i druma. Oko nje je bila opštinska utrina....

Read more