Navigation Menu+

Kazneni zavod podignut 1935. godine

Postavljeno u Ilustracije

Pin It

U Kruševcu su postojali sreski zatvor u Čolak Antinoj ulici i okružni sudski zatvor iza lepe zgrade suda okružen malim parkom pored gradske pijace, ograđen zidom, tarabama i bodljikavom žicom.
Zgrada planirana da bude kazneni zavod za robijaše osuđene na vremenske kazne do pet godina nalazila se na oko dva kilometara od grada, između Bagdalske kose i druma. Oko nje je bila opštinska utrina. Gradnja je bila započeta 1935. godine kada je kruševački poslanik Milan Simonović postao ministar pravde. Projektom je bilo predviđeno više zgrada a podignuta je samo središna, ali ni ona nije dovršena do rata. Tokom okupacije Nemci su zgradu adaptirali i pretvorili u logor. Zgrada je posle rata srušena a na njenom mestu je podignuto više malih zgrada koje su popravni dom za maloletnike.

Crtež dostavio Ivan Ilić.

Pošalji komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tags: , , , , , , , , , , ,