Navigation Menu+

Radovi na izgrađivanju i ulepšavanju Kruševca stajaće preko šesnaest miliona dinara

Postavljeno u Priče sugrađana

Pin It

Ovo je intervju sa čuvenim gradonačelnikom Kruševca gospodinom Krstom Novakovićem, koji je veoma zaslužan za razvoj Kruševca 30-ih godina 20-og veka. Intervju je objavljen u dnevnim novinama “Politika” 14. januara 1937.godine i sadrži plan razvoja Kruševca 1937. godine. U  intervjuu se navodi plan izgradnje vodovoda i kanalizacije, uređivanje glavnih ulica, podela Košijskog polja na tri dela (pijaca i skver sa spomenikom kralju Aleksandru, sajmište i aerodrom), izgradnja nove gimnazije, Oficirskog doma, Trgovačkog doma kao i novog hotela. Neka ovaj intervju bude podsećanje na razvoj Kruševca i na čoveka kome se ni do danas, posle 78 godina od objavljivanja ovog intervjua, grad Kruševac nije odužio makar jednom ulicom koja bi nosila ime Krste Novakovića.

 

1937-01-14-016

Kruševac, 12. januara
Prema novom građevinskom planu, koji se već uveliko ostvaruje, Kruševac će u najskorije vreme potpuno izmeniti svoj izgled. Ovaj stari srpski grad izgradiće se u modernu varoš, jer će dobiti ceo niz novih reprezentativnih zgrada i drugih tekovina. Kruševac to, uostalom i zaslužuje i po svom geografskom i administrativnom položaju, od čega zavisi napredak i čitavog ogromnog zaleđa sa naseljima i masivima Jastrepca i Kopaonika. Nema sumnje da za sve ovo najveća zasluga pripada g. Krsti Novakoviću, pretsedniku Kruševačke opštine.
Pretstojeći radovi vrlo su zamašni. Jedan deo već je počeo da se ostvaruje, jer to dobrim delom zadire i u državne potrebe. Zato će glavna finansiska sredstva pružiti država, a jedan deo primiće na sebe i Kruševačka gradska opština. Ova akcija ima dvostruk značaj, jer je sada i privatna inicijativa prešla da investira veće sume u podizanje novih zgrada u Kruševcu. A suvišno je i napominjati da će to biti od velikog značaja za razvoj turizma u ovom delu Srbije i za bolji prosperitet industrije, koja se već ovamo podiže. Uspavani ekonomski život znatno će se probuditi. To će prvenstveno osetiti veliki broj nezaposlenih radnika, sitnih zanatlija i trgovaca.

269236_455759574493766_1949270617_n

 

 

Vodovod i kanalizacija
Rešenje pitanja kanalizacije i vodovoda ima životni značaj za Kruševac. Ovo pitanje povlačilo se ceo niz godina, i ono je najzad dobilo svoju zakonsku formu obrazovanjem terenske sekcije, čije je sedište u Kruševcu. Ova sekcija do kraja januara ove godine mora da izvrši potrebna terenska snimanja dalje izraditi sve potrebne projekte i proračune. Kanalizacija i vodovod izgrađivaće se istovremeno.
Pretsednik opštine g. Novaković kaže da su oba ova važna komunalna pitanja načelno rešena, da su pretresana u opštinskom odboru i da će se radovima pristupiti čim to prilike dozvole, a on se nada da će to biti vrlo skoro. Voda će po svoj prilici biti dovedena sa Jastrepca, kako je on udaljen oko 15 kilometara od Kruševca.

 

Moderni kolovozi
Stara turska kaldrma u Kruševcu, u toku nove budžetske godine biće zamenjena modernom kamenom kockom. Pošto su izrađeni svi projekti i predračunske sume odobrene, Kraljevska banska uprava u Nišu u najskorije vreme raspisaće licitaciju za radove. Moderni kolovoz biće za sada postavljen samo kroz glavne ulice u dužini od tri kilometra, to su u stvari produžetci državnih drumova. Tako će od aerodroma, kroz Grštak, pored nove crkve, odakle se odvaja jedan krak u dužini od dva kilometra prema Obilićevu, glavnom ulicom pored spomenika, Okružnog suda, pa onda ulicom Cara Lazara do sela Lazarica biti postavljen potpuno nov kolovoz. Isto tako od spomenika prema parku do sela Bivolja biće postavljena kamena kocka. Dužina ovih kolovoza iznosi oko šest kilometara, a za te radove predviđena je suma od preko tri miliona dinara.
Među najvažnije radove spada parcelacija Košiskog Polja u površini od trideset hektara. Parcelacijom od parka i futbalskog igrališta, pa do druma koji veže Kruševac sa Obilićevom dobijeno je 307 placeva, čija se površina kreće od 400 do 1.500 kvadratnih metara. Placevi će uskoro biti izloženi prodaji pod vrlo povoljnim uslovima. Ali svaki kupac moraće da primi obavezu da će otpočeti sa zidanjem najdalje u roku od godinu dana. S obzirom na regulacioni plan, ovo će biti najmoderniji deo grada. Tu će biti izrađena pijaca i skver sa spomenikom Blaženopočivšeg Kralja Aleksandra I. Druga trećina polja ostavljena je za sajmište, treća pripada aerodromu.

 

Gradski, trgovački i oficirski domovi
Pošto su pregovori između Trgovačke omladine i Kruševačke opštine okončani da se zajednički podigne jedna reprezentativna palata na eksproprisanom placu u glavnoj ulici, odlučeno je da se već na proleće otpočne sa zidanjem. Ova palata stajaće oko tri i po miliona dinara. U jednom krilu biće smešteno Gradsko poglavarstvo, a u drugom Trgovačka škola, Čitaonica, Gradski muzej, Trgovačko udruženje i dve sale za zabave i razne priredbe. Ova zgrada, i po stilu i po veličini, biće pandan novoj gimnaziji, koja se podiže na uglu Topličine ulice.
Sa fasadom prema skveru kod zelene pijace, s proleća će se podići još jedna palata u vrednosti 1.200.000 dinara. To će biti Oficirski dom. Kruševačka opština dala je besplatno plac za podizanje Oficirskog doma.
Nova gimnazija, koja će još ove godine biti završena i veliki reprezentativni i turistički hotel podižu se ubrzanim tempom. Veruje se da će radovi još koncem proleća biti završeni. Ali pored ovih zgrada misli se da će uskoro nići i veći broj drugih građevina. Nekoliko novih prosečenih ulica u neposrednoj blizini centra varoši, stvorile su povoljne uslove privatnim licima da svoje kapitale plasiraju u rentabilnije zgrade i objekte.

Untitled

 

 

Šetalište na Bagdali
Inicijativom pretsednika g. Novakovića na brdu Bagdala, koje se uzdiže iznad samog Kruševca, u poslednje vreme posađeno je preko sedam hiljada sadnica smreke, borova, jela, lipa i drugog drveća. Njegova je želja da dosadašnji gradski park zameni jednim velikim šetalištem, koje će dati i vedrine i zdravlja novom Kruševcu. Na Bagdali je isto tako ostavljen veći prostor za dečje igralište. Kroz kratko vreme Bagdala će postati najprivlačniji deo Kruševca.
Prema predračunima svi ovi radovi stajaće nešto preko 15.000.000 dinara. Koliki će deo podneti Kruševačka opština za sada se još ne može da kaže. Pretsednik g. Novaković misli da s obzirom na postojeći dug od 9.500.000 dinara, a uz investicije oko podizanja gradskog doma, opština se ne bi smela upuštati u novi dug, nego će finansirati izvesne radove iz svojih redovnih sredstava.

 

Priredio: Miloš Stojadinović

Pošalji komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tags: , , , , , , , , , , ,