Navigation Menu+
Šamaranje grada
Read more

Ulica kralja Milana, danas Miloja Zakića, bila je u svoje vreme otmena ulica. Od srca grada, od Spomenika, pravo se pružila ka Bagdali, vidikovcu grada. Potez između njegova dva simbla. Po sredini su bili divni kandelabri od livenog gvožđa. Njeno razaranje je počelo lagano. Najpre su uklonili kandelabre, nešto iz praktičnih razloga, a nešto i zbog toga što otmenost nije više bila poželjna. Imala...

Read more
Simboli nisu praktični
Read more

Bagdala je drugo ime za Kruševac. Trad pod Bagdalom”. Ta ljubav nije slučajna. Grad koji nema reku imao je bar svoj gaj, svoj vidikovac. “Božanski pogled”, Bagda Allah, “Božanski vrt”… To jedinstveno mesto spokoja u sve uzavrelijem gradu, ta oaza mira i zelenila, ne tako davno sastajalište zaljubljenih i izletnika, mesto teferiča i uranaka, nepovratno nestaje. Ni do samog vrha negda zelenog brega, na...

Read more
Naselje kao pusta slika
Read more

  Sa izvesnom pompom svojevremeno najavljen i od ondašnjih zvaničnika podržan, graditeljski poduhvat, nazvan tada “Bagdalski venac”, u ulicama Celjskoj i Rasinskog odreda u naselju Bagdala Jedan, pruža danas žaposnu sliku jednog promašenog graditeljskog sna. Iako je već na samom početku bilo jasno da se radi o nedovoljno proučenom, jednostrano zamišljenom i proizvoljnom rešenju naselja porodičnih kuća, budućim kućevlasnicima su nametani kao obavezujući projekti...

Read more
Fanatici, činovnici i drugi
Read more

U početku su nam se gradovi množili, razvijali i živeli sponatno.   Urbanizmom su najpre počeli da se bave fanatici. Bili su zadojeni slepom mržnjom protiv tradicije. Strasno su voleli svoje lenjire, trouglove i šestare. Preko lica gradova povlačili su linije, makom prave. Tkiva gradova su prosecali, zasecali, isecali i odsecali. Zatirali su sve pred sobom; nisu priznavali ništa što nije proizašlo ispod njihovih...

Read more
Knjiga starostavna
Read more

Našoj narodnoj kući dani su izbrojani.njeno vreme je isteklo, narodna arhitektura više ne postoji. Njeno poreklo i dugovekovno trajanje ostali su u mnogo čemu zagonetni, u mnogo čemu nepoznati. Bila je neupadljiva i jednostavna, na prvi pogled nemušta, a stvarno prepuna kazivanja i saznanja; kao velika zatvorena knjiga koja se mogla, kada se otvori, dvojako da čita: neposredno i između redova. Imala je drveni...

Read more