Navigation Menu+
Odbrana Spomenika kosovskim junacima 1915. godine
Read more

POČETKOM novembra 1915. godine, dolaskom okupatorske vojske, u Kruševcu je zarobljeno oko hiljadu srpskih ranjenih vojnika i oficira. Zajedno sa njima zarobljene su i pripadnice britanske medicinske misije, koje su pre toga odbile da napuste svoje pacijente i da se povuku sa Srpskom vojskom. Bio je sa njima i predsednik Srpskog Crvenog krsta, dr Marko Leko koji je pokušavao austrougarskog načelnika Sibera da odgovori...

Read more
Pomen nastradalima od Austrougara 1916. godine
Read more

Na fotografiji se nalazi porodica Jeličić iz Brusa koji prisustvuju pomenu vešanih uglednih ljudi iz kruševačkog kraja. Ovo groblje je danas izgubljeno, ali se smatra da se nalazi van dvorišta kasarne “Car Lazar”.   Fotografija je vlasništvo dr Milutina...

Read more