Navigation Menu+
Naselje kao pusta slika
Read more

  Sa izvesnom pompom svojevremeno najavljen i od ondašnjih zvaničnika podržan, graditeljski poduhvat, nazvan tada “Bagdalski venac”, u ulicama Celjskoj i Rasinskog odreda u naselju Bagdala Jedan, pruža danas žaposnu sliku jednog promašenog graditeljskog sna. Iako je već na samom početku bilo jasno da se radi o nedovoljno proučenom, jednostrano zamišljenom i proizvoljnom rešenju naselja porodičnih kuća, budućim kućevlasnicima su nametani kao obavezujući projekti...

Read more