Navigation Menu+
Priča o prvom klaviru u Kruševcu i njegovoj porodici
Read more

Posle oslobođenja Kruševca 1833. godine, varoš se ubrzano razvijala u svakom smislu. Iako taj put razvoja nije bio nimalo lak, Srbija i Kruševac su u velikoj meri poprimali evropski uticaj.  Tako je 1904. godine otkriven Spomenik kosovskim junacima, izgrađena mnoga znamenita zdanja, 1909. ušao prvi voz, a za njim i bogat kulturni život. Često postavljamo pitanja: Šta se nekada sviralo i slušalo u našem...

Read more