Navigation Menu+
4. Slet sokola u Kruševcu 28. juna 1933. godine
Read more

Slet je bio organizovan na stadionu “Car Lazar” koji se nalazio u blizini Gradskog parka (danas, Pionirski park). Fotografisao Milan Vukašinović, poznati kruševački fotograf između dva rata. Politika izveštava o ovom događaju: “Veliki stadion “Car Lazar” na kome se održavaju i futbalske utakmice preudešen je za sasvim modernu svečanost. Na sredini između dva “gola” u samom “centru” postavljen je sto sa dva ogromna zvučnika,...

Read more
4. Slet sokola u Kruševcu 28. juna 1933. godine
Read more

Slet je bio organizovan na stadionu “Car Lazar” koji se nalazio u blizini Gradskog parka (danas, Pionirski park). Fotografisao Milan Vukašinović, poznati kruševački fotograf između dva rata. Politika izveštava o ovom događaju: “Veliki stadion “Car Lazar” na kome se održavaju i futbalske utakmice preudešen je za sasvim modernu svečanost. Na sredini između dva “gola” u samom “centru” postavljen je sto sa dva ogromna zvučnika,...

Read more