Navigation Menu+
S.K. “Car Lazar” – Kruševac
Read more

Na slici su: Firga, Dragiša Jugović, Vlastimir Popović, Žarko Paunović, Živojin Borović, Stojan Nikolić, Dragiša Spasić, Velibor Arsić, V. Marinković, J. Erić, i S. Borović. Fotograf: Foto atelje D. Belogrlića – Kruševac Fotografija nastala 30-ih godina 20-og...

Read more
Porodica Ilić iz Globodera
Read more

Ovu fotografiju su poslali svom sinu Bošku Iliću, bolničaru 12. pešadijskog puka 1. poziva koji se nalazio na frontu. Na poleđini fotografije piše: Dragi sine Boško, Zašto mi ti ne pošalješ lično kartu sa svojim rukopisom već te sve drugi javlja kao da ti i ne postojiš. To mi je vrlo teško kad bi dobio tvoju kartu sa tvojim rukopisom kao da bi tebe...

Read more
Miteser o kruševačkom kraju
Read more

Putopisac Josip Pavle Miteser, rođen je 1757. godine u Zemunu, a 1784. godine posetio je kruševački kraj gde je imao zadatak da kao potporučnik austrijske vojske obiće teren radi uhođenja Turaka. Evo šta je on tada zapisao o našem kraju: Nekadašnji glavni grad Kruševac (Iliraca) bio je prestonica slavnog Cara Lazara, koji se u borbi sa Carom Muratom II proslavio za dobro naroda i...

Read more