Navigation Menu+
Oblasni Sud, kruševačka zadruga sa poštom, kasarna “Car Lazar” i Osnovna škola
Read more

Razglednica je datirana 1930. godine, ali je snimljena dosta ranije, što potvrđuje, fotos stare pošte koja nosi naziv “Kruševačka zadruga sa poštom” sa velikim uličnim fenjerom s desne strane zgrade. Kasarna je snimljena sa severozapada obuhvatajući  dobar deo dvorišta i jedan broj vojnika pored zgrade. Osnovna škola je ovde prikazana sa severoistočne strane. Izdavač je Mladen Nikolić iz Kruševca.   Razglednica je vlasništvo dr...

Read more