Navigation Menu+
Josip Broz Tito u Kruševcu
Read more

Fotografija nastala 1961. godine. Te godine je tadašnji predsednik SFRJ prvi put posetio Kruševac. Svoj govor je održao ispred hotela “Beograd”. Kako nije postojalo mesto u gradu gde bi se održao govor pred velikom masom građanstva, vlasti u Kruševcu su odlučile da se bina postavi ispred hotela “Beograd”. Tom prilikom su porušeni lokali i kuće koji su se nalazili između hotela i gimnazije, a...

Read more
Miting u Kruševcu 27. marta 1941. godine
Read more

27. marta 1941. — Posle pristupanja Jugoslavije Trojnom paktu, u Beogradu je vojnim udarom svrgnut regent knez Pavle Karađorđević i na presto je doveden maloletni kralj Petar II Karađorđević. Zbačena je i vlada Dragiše Cvetkovića i Vlatka Mačeka i obrazovana nova s generalom Dušanom Simovićem na čelu. Ova fotografija nam predstavlja kako je u Kruševcu obeležen dolazak maloletnog kralja Petra Drugog Karađorđevića na vlast...

Read more