Navigation Menu+
Oblasni Sud, kruševačka zadruga sa poštom, kasarna “Car Lazar” i Osnovna škola
Read more

Razglednica je datirana 1930. godine, ali je snimljena dosta ranije, što potvrđuje, fotos stare pošte koja nosi naziv “Kruševačka zadruga sa poštom” sa velikim uličnim fenjerom s desne strane zgrade. Kasarna je snimljena sa severozapada obuhvatajući  dobar deo dvorišta i jedan broj vojnika pored zgrade. Osnovna škola je ovde prikazana sa severoistočne strane. Izdavač je Mladen Nikolić iz Kruševca.   Razglednica je vlasništvo dr...

Read more
Učenice osnovne škole 1905. godine
Read more

Školovanje ženske dece nailazilo je na velike teškoće u celoj Srbiji, naravno, i u tadašnjoj varoši Kruševac. Ipak, osnovne, stručne škole, pa i gimnazija imale su izdvojena tj. ženska odeljenja. Tek polovinom prošlog veka sprovodi se mešovita nastava. Ova fotografija prikazuje učenice i učiteljicu ispred starog zdanja osnovne škole u Pećkoj ulici. Sa svojim učenicama su Darinka M. Tomić i Nataša Simić 1905....

Read more