Navigation Menu+
Odbrana Spomenika kosovskim junacima 1915. godine
Read more

POČETKOM novembra 1915. godine, dolaskom okupatorske vojske, u Kruševcu je zarobljeno oko hiljadu srpskih ranjenih vojnika i oficira. Zajedno sa njima zarobljene su i pripadnice britanske medicinske misije, koje su pre toga odbile da napuste svoje pacijente i da se povuku sa Srpskom vojskom. Bio je sa njima i predsednik Srpskog Crvenog krsta, dr Marko Leko koji je pokušavao austrougarskog načelnika Sibera da odgovori...

Read more
PRVI POČASNI GRAĐANIN KRUŠEVCA
Read more

  PRVI POČASNI GRAĐANIN KRUŠEVCA – DRAGUTIN GAVRILOVIĆ- Dragutin Gavrilović rođen je 25.maja 1882. godine u Čačku od oca Petra, lokalnog krojača i majke Milke, domaćice. Posle završenog šestog razreda gimnazije postao je pitomac Vojne akademije. Završio je 32.klasu Vojne akademije u Beogradu 1901. godine. Pitomci ove klase posebno su se istakli u ratovima za oslobođenje i ujedinjenje, a njihovoj slavi mnogo je doprineo...

Read more