Navigation Menu+
Vozić u Pionirskom parku
Read more

U Pionirskom parku 1. maja 1948. godine pušten je u rad ovaj vozić koji je imao zabavni i edukativni karakter. Pruga je bila u obliku kružnice, ukupne dužine oko 700 metara; širina koloseka bila je 600 mm. Šine za ovu prugu uzete su sa šumske železnice na Velikom Jastrepcu. Prugom je saobraćao motorni voz koji se sastojao od motornih kola i dva putnička vagona....

Read more